Det avholdes årsmøte i Tiller Lions Basketball onsdag 17. februar 2021 kl 20.00.

Frist for å melde inn saker: søndag 14. februar kl 24.00. Meldes til leder@tillerlionsbasketball.no.

Sakspapirer blir tilgjengelig mandag 15. februar kl 22.00.

Agenda:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 – Valg av møteleder og referent

Sak 3 – Gjennomgang av regnskap for 2020

Sak 4 – Gjennomgang av budsjett for 2021

Sak 5 – Forslag til nye styremedlemmer

Sak 6 – Innkomne saker

På grunn av pandemien blir møtet avholdt digitalt. Informasjon om pålogging blir delt på vår Facebook-gruppe. Medlemmer som ønsker å delta men som ikke er med i Facebook-gruppen bes ta kontakt med leder@tillerlionsbasketball.no.