Tiller Idrettslag sitt årsmøte avholdes onsdag 24. mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på Tiller IL sitt årsmøte, og overbringer herved denne beskjeden fra styret:

Hei alle medlemmer i Tiller IL.

Innkalling til årsmøte ligger på Tiller IL sin nettside: https://tiller.idrett.no/.

Påmeldingslenke er på nettsiden.

Mvh styret i Tiller IL

Årsmøtet er kun åpent for registrerte medlemmer. Vi gjør oppmerksom på en feil på påmeldingssiden som feilaktig sier at du ikke er medlem selv om du er det. Se bort fra denne.