Treningsavgift for våren 2021 er nå sendt ut. Denne kan betales via appen Rubic LagetMitt eller via nettbank.

Merk at dere må selv korrigere beløpet på faktura dersom dere har krav på søskenmoderasjon. Da må betalingen skje via nettbank, og dere reduserer beløpet med 50% for alle yngre søsken. Det er altså full pris kun for den eldste.

Vi ber om at dere oppgir riktig KID ved betaling for å unngå merarbeid for administrasjonen!

KID kan finnes enten ved å gå inn i Rubic LagetMitt appen under “Hjem” > “Betalinger” og så trykke “Betal”, eller så skal dere ha fått en mail med link til samme informasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med leder@tillerlionsbasketball.no.