Det avholdes årlig møte i Tiller Lions Basketball torsdag 17. februar 2022 kl 18.00.

Frist for å melde inn saker: mandag 14. februar kl 24.00. Meldes til leder@tillerlionsbasketball.no.

Sakspapirer blir tilgjengelig tirsdag 15. februar kl 22.00.

Agenda:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 – Valg av møteleder og referent

Sak 3 – Gjennomgang av regnskap for 2021

Sak 4 – Gjennomgang av budsjett for 2022

Sak 5 – Forslag til nye styremedlemmer

Sak 6 – Innkomne saker

Møtet avholdes i “Blåstua”, 2. etasjen i klubblokalet til Tiller IL, ved TOBB Arena Sør (fotballbanen ved Tonstad skole).