Medlemskap i Tiller IL

Nye spillere skal meldes inn til hovedlaget i Tiller Idrettslag, gjennom Rubic. På Tiller IL sine nettsider finner du en bruksanvisning for innmelding. Du vil bli videresendt til din profilside hos Rubic der du kan vedlikeholde dine og dine barns opplysninger.

Alle som deltar i organisert trening og kamp i Tiller plikter å betale medlemskontingent til hovedlaget. For et enkeltmedlem blir dette 250kr mens familiekontigenten er på 450kr.

Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring.

Treningsavgift

Vi krever også inn en treningavgift to ganger i året. Treningsavgiften avhenger av alder og gjenspeiler det tilbudet vi gir. Det er flere treninger for eldre barn.

Treningavgiften vedtas i årsmøte i Tiller IL. For våren 2022 gjelder:

 • Født 2005/2006 og eldre, 1300kr
 • Født 2007/2008, 900kr
 • Født 2009 og yngre, 600kr

Får høsten 2022 gjelder:

 • Født 2009 og eldre, 1400kr
 • Født 2010/2011, 1000kr
 • Født 2012 og yngre, 700kr

Det gis søskenmoderasjon hvis flere søsken spiller basketball i Tiller IL. Det betales full avgift for eldste barn, 50% rabatt for yngre søsken.

Treningavgiften er det som i hovedsak finansierer virksomheten vår. Disse pengene går til å kjøpe drakter og annet utstyr, betale påmelding til seriespill og andre arrangementer, dommere, trenere samt å leie haller for treningstid. Hovedlaget, Tiller IL vil sende ut betalingspåminnelse for denne.

Reisekostnader

Enkelte lag spiller seriekamper i andre byer. Kostnader i forbindelse med disse kampene må foresatte dekke. Det vil typisk dreie seg om en reisehelg i året til Molde/Ålesund.

Lisens Norges Basketballforbund

Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år. Den er da på 560kr.

 • U14-U19: Spillere født 2004-2009, 980kr
 • U14-U19: Halvårslisens etter 1. februar, 650kr
 • U14-U19: Utvidet forsikring, spillere født 2004-2009, 2098kr

Man må ha løst lisens for sesongen 2022-2023 for å få spille kamper fra og med 1. oktober. Slik går du frem for å betale:

 • Logg inn på MinIdrett
 • Velg “Lisens og overgang”
 • Velg lisenstype du ønsker og legg den i handlekurvern.
 • Gå til handlekurven for å gjennomføre betalingen