Det sittende styret ble valgt på årsmøte i Tiller Idrettslag 24. mai 2022.

En e-post til styret@tillerlionsbasketball.no vil distribueres til alle medlemmene i styret.